Sơ đồ mô hình tổ chức

1/ BAN GIÁM ĐỐC
Tầng 2 tòa nhà văn phòng công ty tại 27/785 Đường Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận .Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
Điện thoại/Fax : 0243 864 2881 

1/ Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Công ty.
2/ Ông Đinh Quang Tùng - Phó Giám đốc Công ty.
 
2/ PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH 
Tầng 2 tòa nhà văn phòng công ty tại 27/785 Trương Định, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội
Điện thoại          : 0243 864 2881 
Trưởng phòng    : Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân  ĐT : 0989 99 27 99 

3/ PHÒNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 
Tầng 3 tòa nhà văn phòng công ty tại 27/785 Trương Định, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội 
Điện thoại        : 0243 642 00 31 
Trưởng phòng : Ông Đỗ Quang Vũ       ĐT : 0909 88 3386

Phó Phòng: Ông Đinh Hoàng Hải         ĐT: 0904 578788

 
4/ PHÒNG KINH DOANH THỊ TRƯỜNG
 
 Tầng 3 tòa nhà văn phòng công ty tại 27/785 Trương Định, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội 

Điện thoại        : 0243 864 1050
Trưởng phòng : Ông Đặng Văn Luyện       ĐT : 0912 727573

Phó Phòng: Ông Nguyễn Như Trọng         ĐT: 0904 622899

 
5/ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 
 
 Tầng 2 tòa nhà văn phòng công ty tại 27/785 Trương Định, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội 

Điện thoại        : 0243 6420106 / 6423611
Trưởng phòng : Ông Dương Bảo Kiên      ĐT :  0912 082 182

Phó Phòng: Ông Nguyễn Đức Duy            ĐT: 0966 894498 

 
6/ PHÒNG BẢO VỆ 
 
 Tầng 2 tòa nhà văn phòng công ty tại 27/785 Trương Định, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội 

Điện thoại        : 0243 8616501
Trưởng phòng : Ông Lê Minh Thắng       ĐT : 0912 528274

Phó Phòng: Ông Đoàn Thái Sơn               ĐT: 0983 047 173

 
 
7/ XÍ NGHIỆP DUY TU HẠ TẦNG VÀ DỊCH VỤ
  Tầng 3 tòa nhà văn phòng công ty tại 27/785 Trương Định, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội 

Điện thoại        : 0243 6422009
Giám đốc XN : Ông Trần Trung Thành      ĐT : 0989 336 866


 
 
 
8/ XÍ NGHIỆP BẾN VÀ ĐIỂM ĐỖ XE 
  Tại 27/785 Trương Định, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội 

Điện thoại        : 0243 8642348 
Giám đốc XN : Ông Đỗ Quang Trung              ĐT : 0837 29 5555

Phó Giám đốc XN: Ông Lương Anh Tuấn        ĐT: 0982 196 506