Thông báo mời gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công ty

THÔNG BÁO

Mời gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công ty

TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN

VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA

----------------------------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

                  

                   

 

                Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2016

 

                                                                      

THÔNG BÁO

Mời gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công ty

 

 

 

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công ty 16/05/1966 – 16/05/2016.

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội kính báo và trân trọng kính mời các thế hệ CB-CNV đã và đang công tác, làm việc tại Công ty về dự buổi gặp mặt thân mật.

Thời gian: vào lúc 8 giờ 00 phút  chủ nhật, ngày 15/05/2016

Địa điểm: tại 27/785 Trương Định, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

(Thông báo này thay cho giấy mời.)

 

Giám đốc

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Hồng Việt