Nói chuyện Chuyên đề

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” và Bồi dưỡng Kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 4 năm 2017” 

Ngày 16/06/2017,  Đảng bộ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã tổ chức lớp học Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” và Bồi dưỡng Kiến thức Quốc phòng- An ninh cho đối tượng 4 năm 2017” cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đến dự và giảng dạy có Đồng chí: Phạm Ngọc – Trưởng phòng Lý luận Chính Trị, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội làm Giảng viên.

          Toàn thể cán bộ, đảng viên trong Công ty được quán triệt nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; Nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Các biện pháp chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái.

          Những kiến thức tiếp thu được từ lớp học sẽ giúp đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đảng viên qua đó góp phần xây dựng Chi bộ, Đảng bộ Công ty vững mạnh toàn diện, tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về Quốc phòng An ninh từ đó vận dụng, triển khai tổ chức thực hiện để phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân và xây dựng Công ty ngày càng ổn định, phát triển./.