Thăm hỏi các gia đình Chính sách nhân ngày Thương binh Liệt sỹ

Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn và biết ơn sự hy sinh của các cán bộ lão thành Công ty đã cống hiến, hy sinh cho nền độc lập tự do của dân tộc.


      Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn và biết ơn sự hy sinh của các cán bộ lão thành Công ty đã cống hiến, hy sinh cho nền độc lập tự do của dân tộc.
 
      Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ ( 27/07/1947 – 27/7/2017). Sáng 24/07/2017, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội tổ chức đi thăm hỏi và tặng quà tri ân với các gia đình có người thân nguyên là Cán bộ công nhân viên Công ty đã hy sinh trong cuộc kháng chiến Chống Mỹ cứu nước.


Một số hình ảnh trong ngày: