Hải Tiến - Thanh Hóa 2017

      Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội tổ chức nghỉ mát cho người lao động đi nghỉ mát tại Bãi biển Hải Tiến – Thanh Hóa, từ 20 đến 22/06/2017


       Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội tổ chức nghỉ mát cho người lao động đi nghỉ mát tại Bãi biển Hải Tiến – Thanh Hóa, từ 20 đến 22/06/2017

Chương trình nghỉ mát được Công đoàn Công ty tổ chức hàng năm, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, người lao động trong Công ty có điều kiện nghỉ dưỡng, giao lưu học hỏi giúp cán bộ công nhân viên gắn bó, đồng hành với sự phát triển của Công ty. Đặc biệt, năm nay Công đoàn phối hợp với Đoàn thanh niên Công ty tổ chức nhiều hoạt động tập thể ngoài trời như thi bơi, kéo co….giao lưu văn hóa : Thi hát, nhảy múa ...

Một số hình ảnh trong dịp nghỉ mát :

 
 
Trao giải thi bơi cho đoàn CBCNV đi nghỉ mát 
 
 
 
Tối liên hoan " Gala dinner " 
 
 
 
 CBCNV tham gia nhảy khiêu vũ 
 
 
 
 Đoàn CBCNV Công ty tại Hải Tiến Resort