Học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm
Ban chấp hành 
(khóa XII) Trung ương Đảng 

 

   Ngày 25 tháng 08 năm 2017 Đảng bộ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã tổ chức lớp học “Học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII” cho Cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ.cho thuê ảo thuật | cho thuê xe 7 chỗ

 

   Đến dự và giảng dạy có Đồng chí: Phạm Ngọc – Trưởng phòng Lý luận Chính trị - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội làm Giảng viên.

 

   Toàn thể Cán bộ, Đảng viên trong Công ty được học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Những kiến thức tiếp thu được từ lớp học sẽ giúp các Cán bộ, Đảng viên trong Công ty hiểu biết và nắm bắt được những chủ trương, quan điểm và chính sách… của Đảng và Nhà nước trên cơ sở đó để vận dụng góp phần vào xây dựng và định hướng cho Chi bộ, Đảng bộ Công ty ngày càng vững mạnh, ổn định và phát triển./.