Vận tải hàng hóa, vận tải du lịch, vận tải hành khách, dịch vụ kho, dich vụ bến bãi
Dịch vụ
Hỗ trợ trực tuyến
0989992799
Liên kết:
news
Tin hoạt động

Báo cáo Kết quả SXKD năm 2015 và nhiệm vụ SXKD năm 2016

DỰ THẢO BÁO CÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 VỀ THỰC HIỆN

 KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015, MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016

Danh sách cổ đông chốt ngày 12/4/2016

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SỞ HỮU CỔ PHẦN 
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI
Lập ngày 12 tháng 4 năm 2016

Quy chế đại hội

(Dự thảo) QUY CHẾ LÀM VIỆC

Của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.

  1 2 3 4 5 6     
Dịch vụ
Báo giá vận chuyển
Gửi yêu cầu báo giá cước vận chuyển qua email dichvuhanghoa@vantaihanoi .com.vn

Công ty Cổ phần Vận tài và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội

Địa chỉ: Số 27/785, Trương Đinh - Hoàng Mai - Hà Nội

Tel: 0243 864 28 81 - Fax: 0243 864 28 81 - Email: cty_vtdvhh@transerco.com.vn
Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 5600/2018/QTG ngày 25/10/2018

Trực tuyến: 9

Lượt truy cập: 795.242

Thang may, thang máy, elevator, thang may viet nam, thang may fuji, thang may gia dinh, thang tai khach, thang chung cu, bao tri thang may, phu tung thang may, linh kien thang may