Vận tải hàng hóa, vận tải du lịch, vận tải hành khách, dịch vụ kho, dich vụ bến bãi
Dịch vụ
Hỗ trợ trực tuyến
0989992799
Liên kết:
news
Tin hoạt động

Thông báo mời nhận sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

THÔNG BÁO

Về việc mời nhận sổ chứng nhận sở hữu cổ phần 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI

 


Số: 125 /TB-VTHH

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 

         Hà Nội, ngày  25 tháng  05  năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc mời nhận sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vận tải & Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.

Căn cứ Danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 12/4/2016.

Thực hiện Luật chứng khoán và nghĩa vụ của Công ty đại chúng.

Công ty trân trọng  thông báo và kính mời Quý cổ đông Công ty về nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần do Công ty phát hành, cụ thể như sau:

-         Thời gian nhận sổ: Từ ngày 01/06/2016 – 29/06/2016.

-         Địa điểm: Phòng Tổ chức hành chính Công ty (27/785 Trương Định, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội).

Khi làm thủ tục nhận sổ cổ đông, đề nghị Quý cổ đông mang theo chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, hoặc giấy giới thiệu, giấy ủy quyền kèm giấy phép đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức do đại diện pháp luật của tổ chức ký.

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay thì phải có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, kèm theo giấy CMTND của người ủy quyền, CMTND của người được ủy quyền.

Mọi chi tiết liên hệ: Mrs Hảo - Phòng Tổ chức Hành chính Công ty

-         Điện thoại 043. 864 2881 – 0983 399 413

-         Email: Cty_vtdvhh@transerco.com.vn

-         Website: vantaihanoi.com.vn

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

-          Như trên;

-         Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Người đại diện trước pháp luật

Giám đốc

 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Hồng Việt

 

 

 

 

 

 

Dịch vụ
Báo giá vận chuyển
Gửi yêu cầu báo giá cước vận chuyển qua email dichvuhanghoa@vantaihanoi .com.vn

Công ty Cổ phần Vận tài và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội

Địa chỉ: Số 27/785, Trương Đinh - Hoàng Mai - Hà Nội

Tel: 0243 864 28 81 - Fax: 0243 864 28 81 - Email: cty_vtdvhh@transerco.com.vn
Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 5600/2018/QTG ngày 25/10/2018

Trực tuyến: 13

Lượt truy cập: 806.087

Thang may, thang máy, elevator, thang may viet nam, thang may fuji, thang may gia dinh, thang tai khach, thang chung cu, bao tri thang may, phu tung thang may, linh kien thang may